V rámci projektu Škola dotykem byla otevřena digitální třída na Gymnáziu U Libeňského zámku

24. 9. 2014 NOVINKY

Mezi 12 škol v České republice, které se zapojily do projektu Škola dotykem, patří také Gymnázium U Libeňského zámku v Praze 8. V moderně vybavené třídě pražského gymnázia se učí 32 studentů prvního ročníku. V průběhu školního roku budou společně s učiteli používat aplikace a vytvářet interaktivní materiály, které ukážou možnosti využívání dotykových zařízení ve školách. Vytvořené materiály budou pro inspiraci dostupné na stránkách projektu www.skoladotykem.cz. Ve středu 24. září 2014 učebnu oficiálně předali řediteli školy, učitelům a především studentům Michal Orság, zástupce neziskové organizace EDULAB v ČR, Daewon Kim, prezident společnosti Samsung a Ján Machaj, ředitel neziskové organizace EDULAB na Slovensku.

„Většina učitelů zapojených do projektu má zatím minimální zkušenosti s využitím tabletů ve výuce. Znamená to pro ně další vzdělávání, naučit se ovládat a obsluhovat tablety, připravovat výukové a studijní materiály. Přeji si, aby učitelé ztratili ostych a obavy z využívání této techniky, která je blízká a vlastní právě mladým lidem. Věřím také, že projekt přispěje k propagaci a prezentaci školy mezi uchazeči o studium i u široké veřejnosti,“ prohlásil František Kosina, ředitel gymnázia.

„Díky projektu Škola dotykem mají žáci a učitelé možnost využívat nejmodernější technologie jak ve výuce, tak například během projektových dnů. Učení pomocí tabletů je kreativnější, názornější a zábavnější. Moderní vybavení umožňuje rychlejší přístup k informacím a výuka může být přizpůsobena požadavkům jednotlivce. Při tom všem však nesmíme zapomínat na osobnost učitele, která je ve škole nenahraditelná. Proto po celou dobu trvání projektu budou společně vytvářet videoblogy, vzdělávací materiály a také žákovské projekty,“ řekl Michal Orság, zástupce neziskové organizace EDULAB v ČR.

„Naší snahou je prostřednictvím nejmodernějších chytrých technologií přispět k modernizaci a digitalizaci školství nejen v České republice, ale v celé Evropě. Samsung cílí na mladé lidi napříč Evropou a snaží se vytvářet podmínky a nové příležitosti pro lepší a modernější vzdělávání i díky právě takovým pilotním projektům. Věřím, že společné úsilí nás, EDULABu, samotných škol i ministerstva přinese digitální úspěchy,“ uvedl Daewon Kim, prezident Samsung Electronics Czech and Slovak.

Součástí projektu Škola dotykem je také realizace empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit přínos dotykových technologií ve výuce. Výzkum zároveň zmapuje vnímání a postoje žáků a učitelů k těmto moderním pomůckám pro výuku. Výsledky obdobného průzkumu už mají k dispozici na Slovensku, kde nezisková organizace EDULAB realizuje druhým rokem projekt s podobným názvem „Škola na dotyk“.

„Projekt Škola na dotyk na Slovensku ukázal, že dotykové technologie jsou přínosnou součástí vzdělávacího procesu. Učitelům pomáhají učit názorněji, zjednodušují přístup k informacím a žáci jsou motivovanější. Ukázalo se také, že se zlepšuje vztah žáků k předmětům takto vyučovaným. Jsme velice rádi, že podobný projekt se realizuje i v České republice a k empirickému ověřování přidáme další cenná data. Na Slovensku jsme vstoupili do druhé fáze, v níž učitelé ze zapojených škol předávají zkušenosti ostatním,“ konstatoval Ján Machaj, ředitel neziskové organizace EDULAB na Slovensku.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6