Více než 83 procent učitelů by ocenilo pomoc při přípravě na státní přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

21. 11. 2016 NOVINKY
Více než 83 procent učitelů by ocenilo pomoc při přípravě na státní přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia

Máte informace o průběhu a obsahu státních přijímacích zkoušek na střední školy? Připravují se na ně žáci, a jaký postoj k nim mají rodiče budoucích středoškoláků? Tak nejen odpovědi na tyto otázky zjišťovala u pedagogů základních škol nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB) prostřednictvím rychlého dotazníkového šetření. Proběhlo ke konci října v rámci Programu podpory digitalizace škol a odpovědělo v něm 602 učitelů.

„My v EDULABu se věnujeme jak popularizaci moderních technologií ve výuce, tak i aktuálním tématům ve školství. Vzhledem k tomu, že jsme všichni původní profesí učitelé, zajímáme se o vzdělávání komplexně. Proto jsme se rozhodli provést šetření zaměřené na přípravu a informovanost učitelů, rodičů a žáků ohledně státních přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Téměř 59 procent dotázaných pedagogů považuje míru volně dostupných informací o přijímacích zkouškách za dostatečnou, 41 procent si však myslí pravý opak a uvítalo by ucelenější informace. Nejčastějšími zdroji informací jsou pro učitele Cermat, MŠMT, Scio a EDULAB. Více než 63 procent respondentů si myslí, že o dané problematice nejsou dostatečně informováni rodiče žáků. „Z praxe víme, že mezi rodiče žáků se tyto informace dostatečně nešíří. Přitom právě oni ovlivňují to, zda a kam bude dítě podávat přihlášku a co pro úspěšné přijetí podnikne. Snažíme se je tedy aktivně oslovovat, aby věděli, co jejich děti v letošním školním roce čeká,“ konstatovala Martina Šmídová, ředitelka vzdělávací společnosti Tutor, který se v tomto školním roce stal partnerem Programu podpory digitalizace škol a zapojeným školám nabízí mimo jiné pomoc při přípravě dětí na státní přijímací zkoušky na střední školy.

Z výsledků šetření dále vyplynulo, že 76 procent dotázaných odpovědělo kladně na dotaz, zda mají žáci a rodiče zájem o přípravné kurzy. Téměř 79 procent učitelek a učitelů připravuje své žáky také na neúspěch u přijímaček. V neposlední řadě pak více než 83 procent pedagogů odpovědělo, že by ocenilo pomoc při přípravě na tyto zkoušky. „Čtyři z pěti učitelů potvrdili, že by uvítali pomoc s přípravou žáků na nový typ testů. Tu jim nabídneme například v podobě vzorových úloh z matematiky i českého jazyka. Navíc pro školy, které se zapojily do Programu podpory digitalizace škol, máme připravený benefit  ve formě slevy 12 procent na veškeré kurzy naší společnosti pro učitele, žáky a rodiče,“ vysvětlila ředitelka Tutoru.

Program podpory digitalizace škol je jedním z projektů, v rámci kterého realizuje nezisková organizace EDUkační LABoratoř aktivity a činnosti v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a snaží se naplňovat její cíle. K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování digitálních technologií do výuky.

V průběhu uplynulého školního roku proškolili lektoři organizace EDUkační LABoratoř ve 30 metodických centrech po celé České republice téměř 2600 pedagogů. Drtivá většina ocenila profesionálně zorganizované semináře a poskytnutou metodickou pomoc ze strany lektorů při zavádění moderních technologií a inovativních forem výuky do praxe.

Pro *.pdf verzi klikněte na infografiku níže.

infografika_co_si_myslite_o_statnich_prijimacich_zkouskach