Výkazy počtu žáků MŠ ze září 2016

8. 12. 2016 NOVINKY
Výkazy počtu žáků MŠ ze září 2016

Dne 7. 12. 2016 byly MŠMT zveřejněny nové výkazy počtu žáků ze září 2016. Do konce roku 2016 si MŠ mohou vybrat, zda v rámci Šablon pro MŠ budou žádat podle starého, nebo nového seznamu. Od 1. 1. 2017 už musí žádat na základě nového seznamu.

Nové výkazy jsou dostupné na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd