VÝROČNÍ ZPRÁVA ČŠI ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – formativní hodnocení

10. 2. 2017 NOVINKY
VÝROČNÍ ZPRÁVA ČŠI ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 – formativní hodnocení

Doporučení pro oblast předškolního vzdělávání: v hodnocení pedagogické práce učitelů více využívat formativní hodnocení, pracovat s kritérii a využívat i metodické materiály, které vznikly jako výstupy projektů ESF – například Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání.

Doporučení pro oblast základního školství: vedení škol by mělo pracovat na tom, aby se pedagogická rada i práce metodických orgánů školy soustředila více na posilování formativního hodnocení a hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků obecně a společná setkání věnovala i následnému hledání účinných nástrojů ke zlepšování postupů, jež mají prokazatelný vliv na výsledky žáků. Organizační záležitosti by měly tvořit spíše okrajovou činnost.

Pokud byste o publikaci zaměřenou na zavádění formativního hodnocení měli zájem, naše je dostupná na www.formativnihodnoceni.cz.

Celá zpráva ČŠI k dispozici na www.csicr.cz/html/VZCSI2015_2016/flipviewerxpress.html.