Vysoké nároky, profesionální výstupy. Učící se komunita pomáhá učitelům v Královehradeckém kraji

23. 3. 2022 NOVINKY
Vysoké nároky, profesionální výstupy. Učící se komunita pomáhá učitelům v Královehradeckém kraji

Na 50 učitelů základních a středních škol se zapojilo do intenzivního kurzu Zpětná vazba jako základ efektivní výuky. Ten vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř nově realizuje v Královehradeckém kraji. Vznikla tak Učící se komunita učitelů, která se snaží zlepšovat svou profesní výbavu.

Sdílení zkušeností a praktické rady do výuky. To jsou nejčastější požadavky od učitelů, na které naráží lektoři EDUkační LABoratoře během svých výjezdů do škol po celé republice. Aby pomohli těm, kteří se chtějí ve své práci zlepšovat (nikoliv proto, že by už nebyli dostatečně dobří, ale proto, že chtějí být ještě lepší), pořádají pravidelná setkávání pro pedagogy a dávají jim možnost sdílet s kolegy své aktuální zkušenosti a řešit konkrétní problémy. Tento koncept nese název Učící se komunity učitelů (UsK) a je založený na dvou jednoznačných požadavcích: podpora musí být dlouhodobá a aby byla efektivní, musí mít určitá pravidla.

Předpokladem založení funkční učitelské komunity v Hradci Králové byly dvě aktivity. Zaprvé bylo nutné pochopit základní princip formativního hodnocení, a to prostřednictvím praktického dvoudenního kurzu, což samo o sobě pomáhá každému účastníkovi být zase o něco kvalifikovanější pedagog. Zároveň mají učitelé k dispozici populárně-naučnou literaturu. „Vzdělávací kurz a nastudování odborné literatury poskytuje členům skupiny stejné vědomosti, se kterými mohou všichni ve skupině počítat,“ popisuje Květa Sulková, vedoucí metodička vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

Princip Učící se komunity

Scénář už proběhlých setkání byl a je celkem prostý a neměnný. Čas určený pro schůzku komunity je rozdělený do pevně stanovených oddílů a řídí se pravidly, která si skupina sama stanovila a sepsala. Jak se ukázalo nejen v Hradci, jde pak o skutečně efektivně strávenou dobu. Obzvlášť u učitelů, kteří se dobře znají ze školy, zamezují mantinely občasnému „zlobení“ některých účastníků. Hlavní část schůzky komunity je věnovaná zpětné vazbě k vyzkoušeným technikám ve třídě a stanovení cílů do příště.

„Pevně jsme si domluvili termíny setkávání – vyzkoušený rozestup je jeden měsíc. Kratší rozestupy neumožňují dostatečný prostor pro vyzkoušení nových technik, setkání po delší době naopak ztrácí na dynamice,“ říká Michal Orság, ředitel vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř a lektor kurzu. „Dále jsme si na každé setkání vyhradili 90 minut a zavázali se vytvořit skupiny v počtu nikoliv vyšším než 10 pedagogů, pak se totiž vytrácí efektivita.“

Aby setkání měla smysl, je bezpodmínečně nutné sdílet s ostatními své vlastní materiály z praxe, jako jsou přípravy na hodinu, testy či ukázky zpětné vazby, kterou žákům a studentům učitele poskytli. Jedině prostřednictvím konkrétních příkladů si mohou učitelé vzájemně poskytovat formativní zpětnou vazbu a potřebnou podporu.

Součástí setkávání je také již zmíněná tvorba individuálního plánu aktivit na další měsíc pro každého učitele. Písemný plán a vědomí toho, že na dalším setkání budou s kolegy sdílet své zkušenosti, motivuje účastníky věnovat čas změnám a brát je jako prioritu.

V Královehradeckém kraji budou setkání probíhat každý měsíc kromě léta až do června 2023. „Chtěl bych předem poděkovat všem učitelům, kteří se tohoto náročného kurzu účastní, protože náš koncept školení klade na frekventanty vysoké nároky. Ze zkušenosti, kterou se členy UsK již nyní máme, můžeme říci, že jsou to opravdoví profesionálové,“ uzavřel Orság.

Aktivita probíhá za finanční podpory projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II.