Vzdělávací kurz Efektivní učitel

8. 8. 2019 NOVINKY

V průběhu kurzu dochází kontinuálně k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti efektivity výuky a využívání technik a nástrojů zpětné vazby se zaměřením na posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení (formativní hodnocení).

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 7399/2018-1-244 a je vhodný pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.

Anotace:

• Charakteristiky efektivního učitele
• Cíle a proces učení (formulace a komunikace cílů, kognitivní a afektivní cíle)
• Aktivity ve výuce a jejich plánování
• Školní hodnocení, součásti a aktéři hodnocení, motivace žáků
• Typy hodnocení, metody formativního hodnocení
• Techniky a nástroje pro efektivní výuku
• Komunikace vedoucí k posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení
• Paměť a učení
• Praktické ukázky efektivních výukových aktivit v průběhu celého kurzu

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, případně samostatně učitelé 1. stupně ZŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková

Termíny aktuálně vypsaných otevřených kurzů na www.efektivniucitel.cz.

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.