Vzdělávací kurz Efektivní učitel

8. 8. 2019 Novinky
Vzdělávací kurz Efektivní učitel

V průběhu kurzu dochází kontinuálně k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti efektivity výuky a využívání technik a nástrojů zpětné vazby se zaměřením na posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení (formativní hodnocení).

Kurz je akreditován MŠMT pod č.j.: MSMT – 7399/2018-1-244 a je vhodný pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.

Anotace:

• Charakteristiky efektivního učitele
• Tvorba výukových plánů (provázanost cíle, metod, podmínek a systému hodnocení)
• Plánování efektivního procesu výuky (volba výukových strategií, důvody pro volbu určitého způsobu vedení výuky)
• Strategie formativního hodnocení
• Řízení skupinové práce v souvislosti s rozvojem osobní odpovědnosti žáků
• Způsoby komunikace vedoucí k posilování zodpovědnosti žáků za proces vlastního učení
• Paměť a učení
• Praktické ukázky efektivních výukových a učebních aktivit

Každý účastník kurzu obdrží publikaci Efektivní výukové nástroje (více o publikaci na www.vyukovenastroje.cz).

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč včetně DPH
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.