Z knihovny dětského psychologa Václava Mertina

22. 11. 2017 NOVINKY
Z knihovny dětského psychologa Václava Mertina

Publikaci Zavádění formativního hodnocení: Praktické techniky pro základní a střední školy vydala v roce 2016 vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř.

Více o publikaci na www.formativnihodnoceni.cz.

Zdroj: Školní poradenství v praxi