Žáci a učitelé se budou učit programovat s projektem Škola dotykem HRAVĚ

29. 9. 2016 NOVINKY

Nezisková organizace EDUkační LABoratoř spouští svůj další projekt s názvem Škola dotykem HRAVĚ. Jeho cílem je seznámit žáky a učitele základních a středních škol s možnostmi programování. Od října budou ve specializovaných prostorech Centra robotiky v Plzni probíhat odborné workshopy. Zájemci se seznámí se základními pravidly programování, vyzkouší si pro ně vhodné programovací prostředí a naučí se prezentovat a sdílet vlastní projekty.

Žáci a učitelé budou primárně pracovat s mobilní aplikací ScratchJr a její online verzí SCRATCH. Aplikace jsou zdarma běžně dostupné, a protože jsou založeny na jednoduchém systému spojování příkazových dlaždic, jsou vhodným nástrojem pro pochopení základního principu programování. „Již letos v červnu na konferenci Škola dotykem ŽIVĚ 2 – Boříme mýty digitálního vzdělávání jsme tvrdili, že programování není pouze pro ajťáky a praxe nám ukázala, že tomu tak opravdu je. Základy programování se může naučit opravdu každý, a to už i žáci na prvním stupni základní školy. Ministryně školství Kateřina Valachová před časem uvedla, že děti by se mohly učit programovat v rámci volnočasových aktivit ve vědeckých a kulturních centrech. Projekt Škola dotykem HRAVĚ, který realizujeme ve spolupráci s Domem digitálních dovedností, přesně tyto vize naplňuje,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

Semináře budou probíhat od října do prosince v Centru robotiky v Plzni. „Programování ve školách často vyvolává v široké veřejnosti, ale i mezi pedagogy dost nepřesnou či neúplnou představu o náplni daných aktivit. Takové představy rádi vyvrátíme. Nemáme v plánu docílit výchovy velkého počtu budoucích programátorů a IT odborníků, nicméně informace o tom, že v roce 2020 bude v Evropě chybět na 800 000 odborníků z této oblasti, je děsivá. Každopádně vraťme se na úroveň základních, popřípadě i mateřských škol. Naším cílem je učit žáky a studenty přemýšlet, lépe porozumět technologiím a dozvědět se něco víc o informatice jako takové. Umět programovat není cílem, ale prostředkem k rozvoji klíčových kompetencí, informatického a algoritmického myšlení,“ konstatovala Martina Kupilíková, metodička vzdělávání Centra robotiky. Workshopy jsou bezplatné a učitelé nebo učitelé se svými žáky se na ně mohou přihlásit na webu www.dddplzen.eu/events/rubrika/pedagogove.

Projekt Škola dotykem HRAVĚ realizuje EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak, která se v rámci strategie společenské odpovědnosti dlouhodobě zaměřuje na digitalizaci vzdělávání a rozvoj digitálních dovedností mladých lidí a dětí, a tak jim pomáhá k lepšímu uplatnění na trhu práce a koneckonců i ke zkvalitnění běžného, již hodně „digitálního“, života. „V Samsungu věříme, že programování je dovednost, kterou zvládnou i ty nejmenší děti, bez znalostí čtení a psaní. Zastáváme názor, že programování je o správném pochopení souvislostí a logickém myšlení, rozvíjí dovednosti určení příčiny a následku, učí zadat správný příkaz, aby se stalo to, co požadujeme,“ prohlásila Zuzana Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung a dodala: „Pro naše potřeby jsme vybrali program Scratch a zejména jeho tabletovou verzi ScratchJr, která pomocí přiřazování lišt s příkazy ovládá figurky a vytváří jednoduché animace. Je úžasné sledovat, jak již žáci na základní škole během pár hodin rozpohybují figurky a vytvoří jednoduchou hru. Mnohdy si ani neuvědomí, že se hraním učí dovednosti, které jim budou užitečné nejen na hodině programování, ale i v dalších činnostech.“

  • foto_1
  • foto_2