Žáci na tabletech nejraději počítají matematické příklady

19. 5. 2016 NOVINKY

Český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda a čtení, to jsou předměty, ve kterých používají žáci 5. B liberecké základní školy v Husově ulici tablety nejvíce. Podle výsledků bleskového dotazníkového šetření na tabletech nejraději počítají příklady v  matematice a rádi je také používají při výuce českého jazyka. Učitelé zaznamenali u dětí vyšší motivaci a aktivitu v hodinách.

Tabletová třída v ZŠ Husova v Liberci byla vybavena v rámci projektu Škola dotykem, který už druhým rokem realizuje nezisková organizace EDUkační LABotaroř (EDULAB) s podporou společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Do květnového dotazníkového šetření se zapojilo 27 žáků této třídy. Více než 90 procent z nich uvedlo, že nejraději používají tablety při řešení matematických příkladů. Jako druhý předmět uvedlo necelých 80 procent výuku českého jazyka. „Počítat na tabletu je super. Hned víme, zda máme správný výsledek, nebo když si nevíme rady, tak nás tablet navede ke správnému řešení. A taky tam jsou zajímavé příklady,“ uvedly děti v dotaznících.

Přínos tabletů ve výuce jasně popsala také učitelka liberecké ZŠ Petra Soldánová: „Žáci si výrazně zlepšili své dovednosti při práci s tablety. Rychle se orientují při vyhledávání informací. Ve škole jsou více motivováni a jsou aktivnější.“

Z dotazníkového šetření dále vyplynulo, že v průměru používají žáci tablety 20 minut v jedné vyučovací hodině. „Samozřejmě, že jsou i skupinové práce, kdy pracují žáci s tablety prakticky celou hodinu, ale to není tak časté,“ dodala učitelka Soldánová. Pedagogové využívají tablet nejvíce v přípravě na hodinu. Práci jim usnadňuje například tím, že nemusejí vyhledávat pracovní listy na papíru a kopírovat je, ale mohou si připravit svůj pracovní list elektronicky a nahrát jej dětem přímo do tabletů.

„Většina učitelů potřebuje vidět využití moderních technologií v praxi. Nejen proto jsme na začátek června přichystali konferenci Škola dotykem ŽIVĚ 2 – Boříme mýty digitálního vzdělávání. Účastníci se na praktických workshopech dozvědí, jakým způsobem mohou tablet využít například při týmové spolupráci nebo výuce v outdooru,“ doplnil na závěr Michal Orság, ředitel organizace EDULAB.

Konference Škola dotykem ŽIVĚ 2 – Boříme mýty digitálního vzdělávání se koná 9. 6. 2016 v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Veškeré informace včetně možnosti bezplatné registrace naleznete na www.konference.skoladotykem.cz.

  • FOTO_1
  • FOTO_2
  • FOTO_3