Zavádění formativního hodnocení

5. 10. 2016 NOVINKY

Publikace dorazila do EDULABu a je k dispozici všem školám a učitelům.

Více informací a objednávky na www.edukacnilaborator.cz/zavadeni-formativniho-hodnoceni.

zavadeni-formativniho-hodnoceni-web