Známkovat, nebo ne?

29. 4. 2020 NOVINKY

Rozhodne-li se učitel, potažmo celá škola, pro formativní hodnocení, nemusí to hned znamenat konec se známkováním. Známkování, tedy způsob sumativního hodnocení je možné použít k závěrečnému vyhodnocení toho, do jaké míry si žák osvojil požadované učivo.

Formativní hodnocení učitel využívá v okamžiku, kdy se žák ještě učí, tedy během procesu učení. Přiblížit bychom to mohli na jednoduchém příkladu hodiny výtvarné výchovy, kdy žák přichází za učitelem se svým výkresem. Učitel zhodnotí práci na základě stanovených kritérií, individuálně se žákem probere další možnosti, jak výkres ještě vylepšit a dá mu příležitost pro to, aby získanou zpětnou vazbu využil. Taková situace se může v průběhu hodiny několikrát opakovat. Na konci hodiny učitel výkresy oznámkuje. V průběhu hodiny učitel poskytoval hodnocení formativní, na konci žáky ohodnotil sumativně.

Hodnotit formativně ale neznamená pouze slovně, učitelé mohou využívat různé škály, diagramy či emotikony, vždy je však důležité, aby příjemce zpětné vazby zároveň obdržel informaci o tom, v jaké oblasti udělal chybu a jakým způsobem se může zlepšit. Ve chvíli, kdy takovou zpětnou vazbu učitel poskytne, měl by si později najít čas i na to, aby zjistil, jak na ni žák zareagoval a dát mu možnost prokázat vlastní posun.

Když učitel zadá test, který následně oznámkuje, získá informace o tom, kteří žáci se testovanou látku naučili, a kteří ne. Pokud kromě rozdání známek nenásleduje další zpětná vazba, má tento test čistě sumativní funkci. To neznamená nutně nic špatného. Existují rozsáhlé výzkumy, které ukazují, že pravidelné testování zvyšuje výkon žáků tím, že zlepšuje jejich schopnost vybavit si věci z paměti (P. C. Brown, Roediger & McDaniel, 2014) a že snižuje jejich strach (viz například Agarwal, D’Antonio, Roediger, McDermott & McDaniel, 2014).

Logicky nemůžeme tento proces nazvat formativním. Žáci se díky pravidelnému testování budou učit více, ale výsledky tohoto hodnocení by neformovaly budoucí směr jejich učení (výhody pravidelného testování se objevují i tehdy, není-li test oznámkován).

Známkování testů může učiteli ukázat, kteří žáci potřebují dodatečnou podporu. Na základě toho bude schopen pomoct těm studentům, kteří to potřebují nejvíce. Učitel bude moci lépe rozhodovat o rozdělení svého času a výsledky testů budou udávat směr učení žáků. Jestliže si učitel všimne, že chyby, které žák v testu udělal, byly způsobeny špatným pochopením látky, může hodnocením poskytnout žákovi konkrétnější zpětnou vazbu.

Zdroj: Tisková zpráva formativne.cz