Centrum EDULAB ve spolupráci s Metodickými centry pro předškolní vzdělávání realizuje semináře pro učitele mateřských škol. Semináře jsou zaměřené na práci s metodickými příručkami Školka hrou, digitálním edukačním obsahem, interaktivními tabulemi a moderními pomůckami pro předškolní vzdělávání.

Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

pardubice

Učitelé v Metodických centrech na základě vlastních zkušeností seznamují ostatní učitele s netradičními náměty a možnostmi integrace moderních pomůcek mezi běžné postupy a metody.

Semináře Školka hrou realizujeme také v centru EDULAB v Praze. Termíny a místa konání naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.