V rámci seminářů jsou v Metodických centrech praktickou formou přímé práce učitelů s dětmi představovány možnosti moderního předškolního vzdělávání.

Účastníci seminářů se seznamují s možnostmi efektivního využití odborných materiálů, digitálního edukačního obsahu a interaktivních pomůcek ve výchovně-vzdělávací činnosti. Zúčastnit se mohou také rodiče dětí.

Semináře jsou bezplatné a akreditované MŠMT v systému DVPP. Přihlásit se můžete na www.akademie.edulabcr.cz.

Učitelé v Metodických centrech mají vlastní zkušenosti se smysluplným využíváním tištěných materiálů, digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod. Na základě těchto zkušeností seznamují s netradičními náměty a možnostmi integrace moderních pomůcek mezi běžné postupy a metody i ostatní učitele z regionu.

Metodická centra se tak stávají místem setkávání a vzájemné podpory a sdílení zkušeností mezi pedagogy v předškolním vzdělávání a zároveň místem pro odbornou diskusi nad aktuálními tématy.

 

 

Mateřská škola Sbíhavá
Sbíhavá II, 2/360
162 00 Praha 6
www.sbihava.cz

Mateřská škola Velíšská Vlašim
Velíšská 966
258 01 Vlašim
www.msvelisska.cz

22. mateřská škola
Zikmunda Wintra 19
301 00 Plzeň
www.22msplzen.cz

MŠ Ústí nad Labem, Vojanova 594/34
Vojanova 594/34
400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno
www.msvojanova.cz

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848
Havlíčkova 1848
547 01 Náchod
www.msplhov.cz

Mateřská škola Mozaika
Březinova 114
MŠ Sedmikráska, 586 01 Jihlava
www.msmozaikaji.cz

Mateřská škola Hustopeče
Školní 25
693 01 Hustopeče
www.pastelkahustopece.cz

Mateřská škola Rooseveltova
Rooseveltova 101
779 00 Olomouc
www.msrooseveltova.cz

 

 

Mateřská škola 4 pastelky
Sedlčanská 14
141 00 Praha 4
www.4pastelky.cz

3. mateřská škola Jindřichův Hradec III
Vajgar 594
377 01 Jindřichův Hradec
www.3msjh.cz/u_merkuru

Mateřská škola Vora
Za Tratí 687
353 01 Mariánské Lázně
www.msvora.cz

Mateřská škola Arbesova
Arbesova 411
470 01 Česká Lípa
www.ms-arbesova.cz

Mateřská škola Srdíčko Pardubice
Luďka Matury 653
530 20 Pardubice
www.ms-srdicko.cz

Mateřská škola Brno
Hněvkovského 62
617 00 Brno
www.hnevkovskeho.cz

Mateřská škola Luční
Luční 4588
760 05 Zlín
www.mslucni.cz

ZŠ a MŠ Ostrava–Zábřeh
Horymírova 100
MŠ Rezkova 14, 700 30 Ostrava–Zábřeh
www.msrezkova.cz