Ve 12 digitálních třídách vybudovaných v rámci projektu Škola dotykem a také v centru EDULAB pořádáme bezplatné semináře zaměřené na práci s digitálním vzdělávacím obsahem a dotykovými technologiemi ve výuce. Semináře jsou akreditované MŠMT v systému DVPP.

Termíny a místa konání naleznete na www.edukacnilaborator.cz/vzdelavani.


Cílem seminářů je zprostředkovat zkušenosti učitelů zapojených do projektu Škola dotykem také pedagogům z ostatních škol a rozšířit povědomí o možnostech moderního školství.

Seznam center je dostupný v sekci Vzdělávací centra ZŠ a SŠ.