Dobře definovaný cíl posouvá učitele k hlubšímu přemýšlení o struktuře výuky (Učitelský měsíčník)

23. 2. 2021 Novinky
Dobře definovaný cíl posouvá učitele k hlubšímu přemýšlení o struktuře výuky (Učitelský měsíčník)

Na porozumění cílům, jejich objasňování a sdílení je zaměřena první z pěti strategií formativního hodnocení. Pokud víme, jakých cílů mají žáci dosáhnout, nepřemýšlíme pouze o tom, co chceme UČIT, ale především, co chceme NAUČIT. Čím lépe plánujeme naši výuku, tím více uvažujeme nad učebními aktivitami směřujícími ke splnění cíle. Rozhodujeme o obsahu učiva, jeho rozsahu […]

Formativní hodnocení je proces, který asi nikdy neskončí

8. 2. 2021 Novinky
Formativní hodnocení je proces, který asi nikdy neskončí

V rámci projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, funguje osmnáct skupin formativního hodnocení, které se schází na devíti základních školách ve čtyřech krajích České republiky. Skupiny nabízí pedagogům z okolních škol kolegiální podporu při zavádění formativního hodnocení do jejich praxe. S Milanem Khasem, […]

Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků (Učitelský měsíčník)

3. 2. 2021 Novinky
Trénování vybavování z paměti napomáhá školnímu úspěchu žáků (Učitelský měsíčník)

Dle kognitivní psychologie má paměť obrovský vliv na učení. Školní úspěch do značné míry závisí nejen na schopnosti žáků uchovávat si v paměti důležité informace, ale také na schopnosti si tyto informace vybavit a použít je v rozmanitých kontextech tak, aby si utvářeli nová spojení a významy. MICHAL ORSÁG, KVĚTA SULKOVÁ Zdroj: Učitelský měsíčník 1/2021

Pojednání o hodnocení slovním (infografika)

1. 2. 2021 Novinky
Pojednání o hodnocení slovním (infografika)

Již na začátku nového pololetí je vhodné připravit se na závěrečné slovní hodnocení a naplánovat si, jaká cesta k němu povede. Sepsali jsme proto několik doporučení.