Letní škola formativního hodnocení 2022

8. 4. 2022 NOVINKY
Letní škola formativního hodnocení 2022

Již pátá letní škola představuje všech 5 strategií formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze, zpětné vazby, vzájemného hodnocení a sebehodnocení. Účastníci se prakticky seznámí s 5 strategiemi formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Baner-lsfh_2022.png.

Program letní školy

Pondělí 18. 7. 2022 (10.00–13.15)
– Co je formativní hodnocení
– Principy formativního hodnocení
– Strategie formativního hodnocení
– Strategie 1: Cíle učení a kritéria úspěchu
– Formulace cílů
– Kontext učení
– Jak cíle komunikovat
– Špatně formulované cíle
– Kritéria úspěchu
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Úterý 19. 7. 2022 (10.00–13.15)
– Strategie 2: Třídní diskuse a důkazy o učení
– Vedení třídní diskuse
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Získávání důkazů o učení
– Druhy a působení komunikace
– Komunikační bloky
– Aktivní naslouchání
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Středa 20. 7. 2022 (10.00–13.15)
– Strategie 3: Poskytování zpětné vazby
– Pravidla poskytování zpětné vazby
– Písemná a ústní zpětná vazba
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Osobní akční plán
– Skrytý význam pochval
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Čtvrtek 21. 7. 2022 (10.00–13.15)
– Strategie 4: Vzájemné hodnocení
– Učitel jako vzor hodnocení
– Startovací věty
– Trénink na anonymních pracích
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Strategie 5: Sebehodnocení
– Jak naučit žáky sebehodnocení
– Jak pracovat se sebehodnocením žáků
– Pravidla sebehodnocení
– Sebehodnocení jako běžná součást hodin
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Rekapitulace kurzu a vyhodnocení
– Od 13.15 společný oběd

Celková časová dotace: 16 x 45 minut
Termín: pondělí 18. 7. 2022 – čtvrtek 21. 7. 2022
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, VOŠ, ZUŠ
Místo: Praha (bude včas upřesněno)
Garant: Květa Sulková
Lektor: Michal Orság
Cena: 5 500 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení včetně obědů)
Registrace: dvpp.edukacnilaborator.cz/letniskolafh5

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je REGISTRACE-lsfh_2022.png.

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776 (Zavádění formativního hodnocení I a II, účastník dostane dvě osvědčení 8 x 45 minut).

K dispozici jsme na info@edukacnilaborator.cz a +420 212 245 509.

Letní škola má stejný obsah jako naše kurzy Formativní hodnocení I a II.

Organizátor si vyhrazuje právo provést změny.

.