Letní škola formativního hodnocení

11. 2. 2020 NOVINKY
Letní škola formativního hodnocení

Letní škola představuje všechny strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze, zpětné vazby, vzájemného hodnocení a sebehodnocení. Účastníci se prakticky seznámí s 5 strategiemi formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Letní škola je akreditována MŠMT v systému DVPP.

Program letní školy

Pondělí 27. 7. 2020 (10.00–13.15)
– Co je formativní hodnocení
– Strategie formativního hodnocení
– Strategie 1: Cíle učení a kritéria úspěchu
– Stanovení cíle, součásti cíle, formulování cílů, jak cíle komunikovat, špatně formulované cíle
– Plánování pozpátku
– Kontext učení
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Úterý 28. 7. 2020 (10.00–13.15)
– Strategie 2: Třídní diskuse a důkazy o učení
– Vedení třídní diskuse
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Získávání důkazů o učení
– Druhy a působení komunikace
– Komunikační překážky
– Aktivní naslouchání
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Středa 29. 7. 2020 (10.00–13.15)
– Strategie 3: Poskytování zpětné vazby
– Pravidla poskytování zpětné vazby
– Písemná a ústní zpětná vazba
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Osobní akční plán
– Růstové nastavení mysli
– Skrytý význam pochval
– Od 13.15 reflexe a společný oběd

Čtvrtek 30. 7. 2020 (10.00–13.15)
– Strategie 4: Vzájemné hodnocení
– Učitel jako vzor hodnocení
– Startovací věty
– Trénink na anonymních pracích
– Vybrané techniky formativního hodnocení

– Strategie 5: Sebehodnocení
– Jak naučit žáky sebehodnocení
– Jak pracovat se sebehodnocením žáků
– Pravidla sebehodnocení
– Sebehodnocení jako běžná součást hodin
– Vybrané techniky formativního hodnocení
– Rekapitulace kurzu a vyhodnocení
– Od 13.15 společný oběd

Časová dotace: 16 x 45 minut
Termín: pondělí 27. 7. 2020 – čtvrtek 30. 7. 2020
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ
Místo: EDUkační LABoratoř, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8
Garant: Mgr. Květa Sulková
Cena: 5 500 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení včetně obědů)
Registrace: www.edukacnilaborator.cz/letniskolafh

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776 (Zavádění formativního hodnocení I a II, účastník dostane dvě osvědčení 8 x 45 minut). Letní škola je vhodná pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ.

V případě potřeby nás kontaktujte e-mailem info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na 212 245 509.