Nadaným dětem chybí ve školách kvalitní podpora, tvrdí odborníci (Novinky.cz)

18. 5. 2018 NOVINKY

Nadané děti nemají v tuzemských školách dobrou podporu, učitelé na jejich vzdělávání nejsou systematicky připravováni a mnoho z nich neví, jak talent dítěte rozvíjet. Shodli se na tom účastníci konference Fenomén nadaných dětí, kterou v úterý v Poslanecké sněmovně pořádala vzdělávací organizace EDULAB. Stát na podporu nadaných žáků dává 0,25 procenta z peněz, které jsou určeny pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

V každém ročníku populace je podle odborníků zhruba deset procent nadaných a dvě procenta mimořádně nadaných lidí, v ČR se je ale často nedaří odhalit.

Ministerstvo školství ve svých statistikách ze základních škol letos eviduje 1881 nadaných a 1116 mimořádně nadaných dětí. To je 0,2 procenta, respektive 0,12 procenta ze všech 962 108 žáků.

Podle Ivany Blažkové z oddělení speciálního vzdělávání ministerstva školství šly od září 2016 na podporu v začleňování handicapovaných a nadaných dětí dvě miliardy korun, konkrétně nadané žáky ale podpořil stát „jen” pěti milióny.

Resort by chtěl tento stav zlepšit úpravou vyhlášky o společném vzdělávání (inkluzi) dětí ve školách, kterou chystá do konce letošního roku. „V praxi by pak větší podpora nadaných mohla fungovat od září 2019,” řekla Blažková.

Když se jim nikdo nevěnuje, hrozí frustrace 

Nadané děti bývají nadprůměrné v rozumových schopnostech i osobnostně a citově. Vyžadují proto větší pozornost, citlivý přístup a množství podnětů ke svému rozvoji. Pokud jsou zanedbávané, bývají podle odborníků frustrované a tíhnou k psychickým potížím. Společnost pak nemůže těžit z jejich výjimečnosti, a v mezinárodním srovnání se stává méně úspěšnou.

Podle předsedkyně Společnosti pro talent a nadání Evy Vondrákové je třeba, aby se problematice nadaných věnovala stejná pozornost jako tématu handicapovaných.

Upozornila, že ve školách je řada dětí, které nepracují na úrovni svých možností, mají samé jedničky a ve výuce se nedovídají nic nového. Uvedla, že škola by jim měla dát šanci se rozvíjet a stát by to měl podpořit více penězi.

Také Dana Pražáková z České školní inspekce (ČŠI) uvedla, že český vzdělávací systém děti s nadáním nedostatečně podporuje. Řada učitelů si podle ní na práci s talentovaným žákem nevěří a často mu k dalšímu rozvoji doporučují různé mimoškolní aktivity. Nadané děti přitom podle odborníků silně vnímají, jak s nimi pedagog i další lidé jednají. Kvůli obavám z posměchu a závisti proto často své nadání raději tají.

Vondráková zdůraznila, že kvalita vzdělávání nadaných není závislá jen na penězích, ale i na učitelích. Důležitá je podle ní jejich motivace, samostatnost a zodpovědnost. „Školy pak k podpoře nadaných mohou využít i zjednodušené žádosti o evropské peníze,” dodala Pražáková.

Již před více než rokem Novinky psaly, že pro školy mohou v této souvislosti existovat různé formy školení – právě o vzdělávání a rozvoji mimořádně intelektově nadaných dětí.

Zdroj: novinky.cz