Fenomén nadaných dětí

18. 5. 2018 NOVINKY
Fenomén nadaných dětí

Konference byla zaměřena na práci s talentem a nadáním u dětí předškolního a mladšího školního věku.  Zazněl teoretický a legislativní pohled vycházející z průzkumu ČŠI a doporučení MŠMT. Dále jsme se věnovali diagnostice a rozvoji potenciálu nadaných dětí, dalšímu vzdělávání pedagogů a spolupráci s rodiči. Nechyběly praktické zkušenosti pedagogů, kteří se tímto fenoménem dlouhodobě zabývají.

Akce se konala pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a poslankyně Kateřiny Valachové.

Jednotlivé prezentace otevřete kliknutím na název příspěvku

EDULAB

PhDr. Eva Vondráková (STaN), příspěvek: Vzdělávání a výchova nadaných dětí z pohledu praxe v ČR i mezinárodně

Mgr. Ivana Blažková (MŠMT), příspěvek: Vzdělávání nadaných žáků v systému společného vzdělávání

Ing. Dana Pražáková, Ph.D. (ČŠI), příspěvek: Možnosti podpory rozvoje každého dítěte v datech ČŠI

PhDr. Jan Voda, Ph.D. (Katedra primární pedagogiky, PedF UK), příspěvek: Dětský leadership

Mgr. Lenka Baše (vyučující 1. stupně na FZŠ Olomouc, Hálkova 4), příspěvek: Mám nadání na nadání?

Mgr. Dana Havlová (Mensa), příspěvek: Vyhledávání a identifikace nadaných dětí

Mgr. Irena Hošková (NIDV), příspěvek: Systém podpory nadání v ČR

Mgr. Monika Stehlíková, MBA (lektorka mindfulness a terapeutka ACT), příspěvek: Osobnostní vývoj nadaných dětí v předškolním věku

RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. (SCIO), příspěvek: Trvalé a aktuální problémy vzdělávání v Česku