Odborný seminář Školka hrou v praxi (České Budějovice)

19. 3. 2017 NOVINKY
Odborný seminář Školka hrou v praxi (České Budějovice)

Seminář se koná 24. dubna 2017 a je zaměřen na možnosti podpory předškolního vzdělávání. Prostor bude věnován odborné diskuzi o posuzování školní zralosti a rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku a představení možností nového formátu DVPP, který se těmto oblastem věnuje (www.edukacnilaborator.cz/dvpp-pregramotnosti).

Součástí semináře bude praktická ukázka práce Metodického centra pro předškolní vzdělávání 3. mateřské školy Jindřichův Hradec. Účastníkům dále připomeneme možnosti čerpání dotací z EU pro mateřské školy (více o dotacích na www.edukacnilaborator.cz/sablony).

Seminář se koná pod záštitou poslankyně PČR Vlasty Bohdalové a Mgr. Michala Vančury, Ph.D., děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a uskuteční se na Pedagogické fakultě JČU v Českých Budějovicích.

Účast na semináři je bezplatná.

Podrobný program a rezervace online na www.edukacnilaborator.cz/MS-seminar-ceske-budejovice.