Projektová podpora pro mateřské a základní školy

11. 11. 2016 NOVINKY

Pro mateřské a základní školy jsme připravili dva balíčky služeb projektové podpory, které pomůžou školám získat finanční prostředky prostřednictvím šablon.  Balíčky zahrnují projektovou podporu mateřským školám v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Více informace naleznete v záložce Projektová podpora.

projektova-podpora-fb-828x315