Pro mateřské školy jsme připravili dva balíčky služeb projektové podpory, které vám pomůžou získat dotaci ve výši minimálně 200 000 Kč. Balíčky zahrnují projektovou podporu mateřským školám v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“.

Balíček služeb projektové podpory (5 000 Kč bez DPH)
1. Pomoc se získáním elektronického podpisu nezbytného pro podepsání žádosti.
2. Nastavení aplikace IS KP14+ pro bezproblémové vyplnění žádosti o dotaci.
3. Konzultace potřeb školy, výběr vhodných šablon a možností čerpání finančních prostředků.
4. Podání vámi sestavené projektové žádosti na MŠMT v systému IS KP14+. Garance správnosti a případná následná kontrola.
5. Odborné poradenství při realizaci projektu a bezplatná účast na informačních seminářích.

Podrobnější informace naleznete na www.eskolkahrou.cz/jak-ziskat-dotaci.

Balíček služeb projektové podpory (16 500 Kč bez DPH)
1. Zpracování plné žádosti o dotaci k projektu v elektronické aplikaci.
2. Kompletace povinných příloh žádosti.
3. Zkompletování žádosti, všech příloh a odevzdání žádosti.
4. Vypořádání připomínek k žádosti ze strany poskytovatele dotace během hodnotícího procesu.
5. Komunikace a součinnost s předkladatelem projektu.
6. Komunikace s poskytovatelem podpory.
7. Prezentování výsledků.

Výdaje na administraci projektu a zpracování žádosti o dotaci jsou způsobilým výdajem a lze je tedy hradit z obdržené dotace. Balíčky možné objednat na www.eskolkahrou.cz.

Chcete vědět víc? Prosím vyplňte tento KONTAKTNÍ FORMULÁŘ a my vás budeme kontaktovat ohledně možností pro vaši školu.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Základní informace o vypsaných šablonách pro MŠ a ZŠ jsou zjednodušeně v bodech představeny v záložce Šablony.

Pro  učitele mateřských škol jsme připravili vzdělávací kurzy Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h) a Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h), které jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Více v záložce I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (16 h).

Podrobnější informace o možnostech financování projektů z dotací a doporučené šablony pro nákup Vzdělávacího boxu Školka hrou naleznete v záložce Doporučené šablony.

Odpovědi na nejčastější dotazy si můžete přečíst v záložce Často kladené otázky.