Odborný seminář Školka hrou v praxi (Jihlava)

14. 3. 2017 NOVINKY

Seminář se koná 12. dubna 2017 a je zaměřen na možnosti podpory předškolního vzdělávání. Prostor bude věnován odborné diskuzi o posuzování školní zralosti a rozvoji čtenářské a matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku a představení možností nového formátu DVPP, který se těmto oblastem věnuje (www.edukacnilaborator.cz/dvpp-pregramotnosti).

Součástí semináře bude praktická ukázka práce Metodického centra pro předškolní vzdělávání MŠ Mozaika v Jihlavě. Účastníkům dále připomeneme možnosti čerpání dotací z EU pro mateřské školy (více o dotacích na www.edukacnilaborator.cz/sablony).

Seminář se koná pod záštitou Ing. Jany Fialové, MBA, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, a uskuteční se v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Účast na semináři je bezplatná.

Podrobný program a rezervace online na www.edukacnilaborator.cz/MS-seminar-jihlava.