Projekt je zaměřen na systematické zavádění formativního hodnocení na základních školách. Na devíti školách vznikla centra kolegiální podpory (CKP) odkud se přes učitele (lídry) formativní hodnocení prakticky předává na další školy v kraji. Projekt realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s organizací EDUkační LABoratoř. Aktivita vznikla za podpory OP VVV (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212).

    www.formativne.cz