Projekt byl zaměřen na systematické zavádění formativního hodnocení na základních školách. Na devíti školách vznikla centra kolegiální podpory (CKP) odkud se přes učitele (lídry) formativní hodnocení prakticky předávalo na další školy v kraji. Projekt realizovala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s organizací EDUkační LABoratoř. Aktivita vznikla za podpory OP VVV (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212).

    www.formativne.cz