Na motivaci záleží! Zejména ve škole. Když jsou žáci motivovaní, dávají větší pozor, vynakládají vyšší úsilí, déle vytrvají a jsou schopni pracovat samostatněji, píše oceňovaný pedagog, designer a autor Peps Mccrea.

Motivace ovlivňuje chování, učení a životní šance našich žáků. Dále má vliv na spokojenost a wellbeing učitelů. Motivaci bychom se proto měli snažit rozlousknout.

Hlavní kapitoly této knihy jsou uspořádány podle 5 nejdůležitějších faktorů (core drivers) motivace:

1. Zajištění úspěchu
2. Zavedení rutin
3. Podpora norem
4. Budování sounáležitosti
5. Posílení aktivního přijetí

Peps Mccrea je Director of Education v organizaci Steplab a autorem oceňované série knih High Impact Teaching. Více na pepsmccrea.com

.