Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001441.