Ve spolupráci s 5 školami v Praze 8 připravujeme metodické příručky pro učitele žáků s odlišným mateřským jazykem, metodické příručky pro rodiče žáků s OMJ a vzdělávací kurzy. Metodická příručka pro práci s žáky s OMJ, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001441.

 

Do projektu jsou zapojeny školy:

  • ZŠ Dolákova
  • ZŠ Libčická
  • ZŠ Žernosecká
  • ZŠ B. Hrabala
  • ZŠ Palmovka