„Snažil jsem se, aby tato kniha byla jasná, pochopitelná a pokud možno podložená důkazy – především ale praktická. Vše, co zde doporučuji, vychází z praxe v reálných třídách se skutečnými žáky, nikoli s dokonalými figurínami v teoretických laboratořích,“ píše autor knihy Tom Bennett.

Bennett pokračuje: „Rutiny, pozitivní normy, naučené chování, vysoká očekávání, konsistentní důsledky s exkluzivními výjimkami – to jsou stavební kameny každé efektivní třídy a školy, které jsem navštívil, bez ohledu na věk žáků či prostředí, ze kterého pocházeli. Vím, že je to náročná profese, která zkouší, co dokážete, a její nároky vám mohou zlomit vaz – zejména když vám záleží na tom, abyste odváděli opravdu perfektní práci. A pokud se vám podaří přimět žáky, aby se chovali vhodně – kvůli vám i kvůli sobě – pak se tato práce může stát tou nejlepší na světě. Doufám, že i tato kniha na tom může mít určitý podíl.“

Kapitoly:
1. Základy

2. Dobré a špatné příklady
3. Vedení třídy
4. Motivace
5. Kultura třídy
6. Zavedení užitečných třídních norem
7. Rutiny
8. Pravidla a rutiny
9. Scénáře
10. Zpětná vazba k chování
11. Sankce
12. Odměny
13. Rodiče
14. Interpersonální dovednosti
15. Řešení krizových situací
16. Vykázání žáka ze třídy

Tom Bennett je zakladatelem grassroots organizace researchED, která usiluje o propojení v oblasti výzkumů založených na důkazech (evidence-based research), teorie a praxe ve vzdělávací politice po celém světě. V současné době působí organizace ve 13 zemích na šesti kontinentech, má tisíce příznivců a je iniciátorem diskusí a změn ve školství a vzdělávání po celém světě. Tom je také redaktorem časopisu researchED, který má více než 15 000 celosvětových předplatitelů. V roce 2015 byl jmenován vrchním poradcem britské vlády pro otázky chování žáků a rovněž předsedou komise pro duševní zdraví ve školách. Napsal čtyři knihy o vzdělávání učitelů a v roce 2015 byl mezi nominovanými na cenu nejlepší učitel světa v GEMS Global Teacher Prize. Ve stejném roce se dostal na seznam deseti nejlepších světových blogerů deníku The Huffington Post. Tom je ředitelem společnosti Tom Bennett Training, která podporuje učitele a školy po celém světě a pomáhá jim vytvářet kulturu zdravého chování (healthy behaviour cultures). Tom je odborným asistentem Corpus Christi College (University of Cambridge).

Původní název: Running the Room: The Teacher’s Guide to Behaviour

.