Významný kognitivní psycholog a uznávaný autor Daniel Willingham přináší konkrétní a srozumitelné postupy, jak mohou pedagogové zlepšit výsledky učení svých žáků. Publikace nabízí praktické strategie podložené vědeckými poznatky, které mohou učitelé využít ve třídě.

Willingham píše, že kniha sleduje dva základní cíle, které jsou sice srozumitelné, ale nikoli jednoduché. Chce vám vysvětlit, jak funguje mysl žáků, a ukázat, jak se díky tomu můžete stát lepším učitelem.

Kapitoly:
1. Proč žáci nemají rádi školu?
2. Testování vyžaduje pouze fakta. Proč mám žáky vyučovat dovednosti?
3. Proč si žáci pamatují, co slyšeli v televizi, ale ne to, co jim řeknu já?
4. Proč dá žákům takovou práci porozumět abstraktním pojmům?
5. Stojí nám dril za to?
6. Jak zařídit, aby se žáci naučili přemýšlet jako opravdoví vědci?
7. Mám přizpůsobovat výuku různým typům žáků?
8. Jak můžu pomoci pomalejším žákům?
9. Jak mám poznat, zda nové technologie žákům pomůžou v učení?
10. A co můj rozum?

Daniel T. Willingham absolvoval psychologii na Duke University (1983) a v roce 1990 získal titul Ph.D. v oboru kognitivní psychologie na Harvard University. Je profesorem psychologie na University of Virginia, kde vyučuje od roku 1992. Napsal několik knih a jeho pojednání byla přeložena do sedmnácti jazyků. V roce 2017 ho prezident Obama jmenoval členem National Board for Education Sciences.