Uč jako šampion 3.0 je rozšířené a aktualizované vydání studie o učitelském řemesle od Douga Lemova. Ten prostudoval množství videozáznamů vyučovacích hodin excelentních učitelů a jejich metody rozvedl do konkrétních činností, které mohou ostatní využít a přizpůsobit je své práci ve škole. Mnohé z technik, které popsal v předchozích vydáních, se ve školách etablovaly celosvětově. Lemov k nim v tomto vydání přidává výsledky svého posledního pětiletého výzkumu a jde více do hloubky stávajících technik. V knize jich najdete celkem 63 a součástí jsou i videa z praxe.

„K dobré výuce také patří naučit žáky vybírat si cestu, která je strmá a kamenitá a na kterou si občas budou stěžovat. Vede pořád do kopce, zatímco jiné vypadají schůdněji. Jenže nevedou na vrchol. Na strmější cestě se lidé víc nadřou, hlavně psychicky – a to jak žáci, tak učitel. Pokud sami pro sebe hledáte zdůvodnění, proč se vydat snazší cestou, tahle kniha vás nejspíš nepotěší. Snažíte-li se však nalézt co nejefektivnější a nejsvědomitější způsob, jak co nejlépe posloužit žákům, třebaže to je opravdu obtížné – vlastně hlavně když je to obtížné – pak vám ho zde nabízím,“ píše autor v předmluvě knihy.

Kapitoly:
1. Pět témat: Mentální modely a smysluplné vedení
2. Příprava na hodinu
3. Kontrola porozumění
4. Akademický étos
5. Struktura hodiny
6. Tempo výuky
7. Vhodný poměr otázek
8. Vhodný poměr písemných prací
9. Vhodný poměr diskuse
10. Postupy a rutiny
11. Vysoká očekávání v oblasti chování
12. Budování motivace a důvěry žáků

Doug Lemov je generálním ředitelem Uncommon Schools a vedoucím týmu Uč jako šampion. Tato organizace navrhuje a realizuje programy vzdělávání učitelů inspirované prací jejich špičkových kolegů. Doug Lemov byl dříve generálním ředitelem Uncommon Schools v severní části státu New Yorku, ještě předtím zástupcem ředitele pro pedagogickou činnost na State University of New York Charter Schools Institute a také zakladatelem, učitelem a ředitelem Academy of the Pacific Rim Charter School v Bostonu. Vyučoval angličtinu a dějepis na univerzitě i střední a základní škole. Titul BA získal na Hamilton College, MA na Indiana University a MBA na Harvard Business School.

.