Ohlédnutí za kurzem matematické pregramotnosti

19. 4. 2017 NOVINKY

Kurz matematické pregramotnosti v rozsahu 16 hodin se uskutečnil v mé domovské mateřské škole MŠ Sbíhavá. Velkou výhodou bylo známé prostředí pro mne i děti. Ochotné paní kuchařky mi zajistily občerstvení a především vstřícnost paní ředitelky mi umožnila se do tohoto projektu zapojit a uskutečnit seminář v naší nevelké mateřské škole.

V prvním, pátečním bloku, nastoupily na řadu děti z naší školky, které rády pomáhaly při ukázce práce k matematické pregramotnosti. Vyzkoušely si hledání barev v přesném pořadí, poznávaly geometrické tvary a plnily úkoly na interaktivní tabuli.

Další část semináře byla věnována teorii, na kterou hned navazovaly příklady praktických činností. Paní učitelky plnily dětské úkoly a samy vymýšlely obměny činností, jak by šlo aktivitu rozšířit či zjednodušit pro mladší děti.

V rámci kurzu si účastnice také prohlédly prostory školky. Školní terasu jsme využily k aktivnímu provětrání. Zahrály jsme si na ní hry,  které jsou vhodné na pobyt venku či na školní zahradu.

I přes počáteční obavy ze semináře jsem po ukončení měla dobrý pocit z odvedené práce. Myslím, že byl oboustranně inspirativní a obohacující. Paní učitelky mi předaly několik zajímavých námětů na činnosti s dětmi a mě se snad podařilo předat jim nové informace i praktické dovednosti, které zhodnotí ve své každodenní práci.

Dle ohlasů účastnic byl seminář celkově hodnocen jako podařený.

Šárka Rummelová, MŠ Sbíhavá

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10