Vzdělávací kurz Formativní hodnocení I

8. 11. 2019 Novinky
Vzdělávací kurz Formativní hodnocení I

Kurz představuje strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a zpětné vazby. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP.

Témata:
– Co je formativní hodnocení
– Strategie formativního hodnocení
– Výchovně-vzdělávací cíle učení
– Kritéria úspěchu
– Třídní diskuse a důkazy o učení
– Zásady poskytování zpětné vazby
– Písemná zpětná vazba
– Ústní zpětná vazba
– Růstové nastavení mysli
– Komunikace

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, případně samostatně učitelé 1. stupně ZŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Aktuálně vypsané otevřené kurzy jsou dostupné na dvpp.edukacnilaborator.cz/formativni-hodnoceni.

Na tento kurz navazuje Formativní hodnocení II.

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776  a je vhodný pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.