Vzdělávací kurz Formativní hodnocení I

8. 11. 2019 Novinky
Vzdělávací kurz Formativní hodnocení I

Kurz představuje 5 strategií formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a zpětné vazby (učitel – žák, žák – žák, sebehodnocení žáků). Účastníci se seznámí s pěti klíčovými strategiemi formativního hodnocení.

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP.

Anotace:

• Objasňování, sdílení a porozumění vzdělávacím cílům a kritériím úspěchu
• Organizování efektivní diskuse ve třídě, otázky a úlohy, které podávají přímý důkaz o žákově učení
• Zpětná vazba – poskytování zpětné vazby, která posouvá žáky vpřed
• Vzájemné hodnocení žáků – aktivace žáků, jako autorů zpětné vazby pro sebe navzájem
• Sebehodnocení – aktivace žáků, jako vlastníků svého učení
• Praktické ukázky efektivních výukových aktivit v průběhu celého kurzu

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, případně samostatně učitelé 1. stupně ZŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Aktuálně vypsané otevřené kurzy jsou dostupné na www.dvpp.edukacnilaborator.cz/formativni-hodnoceni.

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-1  a je vhodný pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.