Vzdělávací kurz Formativní hodnocení II

18. 5. 2020 Novinky
Vzdělávací kurz Formativní hodnocení II

Kurz představuje strategie formativního hodnocení. Účastníci se seznámí s konkrétními postupy, které mohou zařadit do své praxe.

V průběhu dochází k profesnímu rozvoji pedagogů v oblasti stanovování vzdělávacích cílů a kritérií úspěchu, vedení třídní diskuze a zpětné vazby. Účastníci se prakticky seznámí s technikami formativního hodnocení a jak je začlenit do výuky.

Kurz je akreditován MŠMT v systému DVPP.

Témata:
– Strategie formativního hodnocení
– Klíčové otázky
– Pravidla poskytování zpětné vazby
– Písemná a ústní zpětná vazba
– Vzájemné hodnocení
– Učitel jako vzor hodnocení
– Startovací věty
– Trénink na anonymních pracích
– Sebehodnocení
– Jak naučit žáky sebehodnocení
– Jak pracovat se sebehodnocením žáků
– Pravidla sebehodnocení
– Sebehodnocení jako běžná součást hodin

Časová dotace kurzu: 8 x 45 minut
Cena: 2 500 Kč
Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ a SŠ, případně samostatně učitelé 1. stupně ZŠ
Garant kurzu: Mgr. Květa Sulková

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte e-mailem na info@edukacnilaborator.cz nebo telefonicky na +420 212 245 509.

Aktuálně vypsané otevřené kurzy jsou dostupné na dvpp.edukacnilaborator.cz/formativni-hodnoceni.

Určeno absolventům kurzu Formativní hodnocení I a Efektivní učitel.

Akreditace MŠMT pod č.j.: MSMT – 27840/2019-2-776  a je vhodný pro plnění Šablon II: 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin.