Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele byla napsána pro budoucí i praktikující učitele a snaží se vysvětlit, jak aplikovat zásady Prokazatelného učení ve třídách kdekoli na světě. Autor nabízí stručné shrnutí úspěšných pedagogických postupů spolu s přehledem konkrétních kroků jejich implementace ve třídě.

Tato kniha:

  • propojuje výsledky největšího výzkumného projektu zaměřeného na strategie výuky s jejich implementací ve třídě;
  • zohledňuje pohledy učitele i žáků a představuje přehledné návody, včetně příprav na hodinu, způsobů výkladu, poskytování zpětné vazby v hodině a navazujících aktivit;
  • poskytuje kontrolní seznamy, cvičení, případové studie a příklady dobré praxe, a podporuje tak jejich úspěšnou implementaci;
  • nabízí školní kontrolní seznamy (whole school checklist) a rady pro vedoucí pracovníky škol, aby mohli vytvořit podmínky pro zavádění prokazatelného učení ve svých institucích;
  • v citacích odkazuje na více než 900 metaanalýz;
  • pokrývá souhrnně nejrůznější aspekty výuky, jako jsou motivace žáků, otázky kurikula, chování, metakognitivní strategie, strategie výuky či řízení třídy.

Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele je nezbytným pomocníkem pro všechny současné a budoucí učitele, kteří hledají odpověď na otázku „Jak mohu ve své výuce dosáhnout maximálního úspěchu?“.

John Hattie je profesorem a ředitelem Melbourne Education Research Institute (University of Melbourne) a čestným profesorem na University of Auckland. Je autorem studie Visible Learning (Prokazatelné učení) a spoluautorem knihy Intelligence and Intelligence Testing.

.