Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele byla napsána pro budoucí i praktikující učitele a snaží se vysvětlit, jak aplikovat zásady Prokazatelného učení ve třídách kdekoli na světě. Autor nabízí stručné a uživatelsky přívětivé shrnutí úspěšných technik pedagogické intervence spolu s přehledem konkrétních kroků jejich implementace ve třídě.

Tato kniha:

  • propojuje výsledky největšího výzkumu strategií výuky s jejich implementací ve třídě;
  • zohledňuje pohledy učitele i žáků a poskytuje návody v přehledných krocích včetně příprav analýzy vyučování, způsobů poskytování zpětné vazby během výuky a aktivit navazujících na vyučování;
  • poskytuje kontrolní seznamy, cvičení, případové studie a příklady dobré praxe, a podporuje tak úspěšnost jejich implementace;
  • nabízí kontrolní otázky a rady pro vedoucí pracovníky škol, aby mohli vytvořit podmínky pro zavádění prokazatelného učení ve svých institucích;
  • zahrnuje další metaanalýzy, takže v citacích odkazuje na více než 900 analýz;
  • pokrývá souhrnně nejrůznější aspekty výuky, jako jsou motivace žáků, otázky kurikula, chování včetně metakognitivních strategií a strategií vyučování a řízení třídy.

Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele je nezbytným pomocníkem pro všechny učitele a adepty učitelství, kteří hledají odpovědi založené na objektivních důkazech a kladou si otázku „Jak mohu ve své výuce dosáhnout maximálního úspěchu?“

John Hattie je profesorem a ředitelem Melbourne Education Research Institute (University of Melbourne) a čestným profesorem na University of Auckland. Je autorem knihy Prokazatelné učení (Visible Learning) a spoluautorem knihy Inteligence a její testování (Intelligence and Intelligence Testing).

.