Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele byla napsána pro budoucí i praktikující učitele a snaží se vysvětlit, jak aplikovat zásady prokazatelného učení ve třídách kdekoli na světě. Autor, novozélandský profesor John Hattie, nabízí stručné shrnutí úspěšných pedagogických postupů spolu s přehledem konkrétních kroků jejich implementace ve třídě.

Tato kniha:

  • propojuje výsledky největšího výzkumného projektu zaměřeného na strategie výuky a jejich využití ve třídě,
  • zohledňuje pohledy učitelů i žáků a představuje přehledné návody včetně příprav na hodinu, způsobů výkladu, poskytování zpětné vazby v hodině a navazujících aktivit,
  • poskytuje kontrolní seznamy, cvičení, případové studie a příklady dobré praxe,
  • nabízí kontrolní seznamy a rady pro vedoucí pracovníky škol, aby mohli vytvořit podmínky pro zavádění prokazatelného učení,
  • v citacích odkazuje na více než 900 metaanalýz,
  • pokrývá souhrnně nejrůznější aspekty výuky, jako jsou motivace žáků, otázky kurikula, chování, metakognitivní strategie, strategie výuky či řízení třídy.

Prokazatelné učení: Metodická příručka pro učitele je nezbytným pomocníkem pro všechny současné i budoucí učitele, kteří hledají odpověď na otázku: „Jak mohu ve své výuce dosáhnout maximálního úspěchu?“

John Hattie je profesorem a ředitelem Melbourne Education Research Institute (University of Melbourne) a čestným profesorem na University of Auckland. Je autorem studie Visible Learning (Prokazatelné učení) a spoluautorem knihy Intelligence and Intelligence Testing.

.