Syndrom vyhoření představuje subjektivní pocit dlouhodobé pracovní nepohody, který se vyznačuje nedostatkem energie a zájmu. Rozvinutý syndrom vyhoření se projevuje vyčerpáním, odcizením, cynismem a sníženou výkonností. 

EDUkační LABoratoř ve spolupráci s Katedrou psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy realizovaly na jaře roku 2018 výzkum učitelského vyhoření v mateřských školách.

Celkem dotazník vyplnilo 867 učitelek a učitelů mateřských škol ze všech krajů České republiky. Věková struktura zúčastněných učitelek a učitelů byla velice pestrá. Věk se pohyboval mezi 20 a 72 lety a průměrný věk byl 45,7 let. Širokému rozložení věku odpovídala i struktura podle délky pedagogické praxe, která se pohybovala od 1 roku do 46 let a její průměrná hodnota byla 22,6 let.

Tisková zpráva k výzkumu dostupná na Výzkum potvrdil, že 61 procent předškolních pedagogů je ohroženo syndromem vyhoření.

TISKOVÁ KONFERENCE

INFOGRAFIKA

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA