Jsme připraveni? (prezentace)

3. 11. 2017 NOVINKY

Ve středu 1/11/2017 proběhla na půdě PedF UK konference Jsme připraveni?, kterou organizovala vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř ve spolupráci se společností Samsung Electronics Czech and Slovak pod záštitou Pedagogické fakulty UK.

Fotografie z konference jsou dostupné v galerii a Facebooku.

 

Jednotlivé prezentace otevřete kliknutím na název příspěvku:

Plnění opatření Strategie digitálního vzdělávání (Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra školství)

Jsme připraveni? (Michal Orság, EDUkační LABoratoř)

Virtuálně nebo reálně? Jak na technologie v přírodovědném vzdělávání (prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PedF UK)

V době, kdy se stroje učí rychleji než lidé… (David Vrba, EDUA Group)

Informační technologie, děti a výchova na prahu 21. století (PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D., PdF JČU)

Bylo nebylo aneb Internet jako informační zdroj (Daniel Pražák, Otevřeno)

Tablety v přípravě (budoucích) učitelů (doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., PdF UHK)

Moderní technologie ve vzdělávání (PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., UPOL)