Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace

15. 5. 2017 NOVINKY
Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace

Seminář pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř.

Akce se konala pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA, prorektorky Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc. a děkana Pedagogické fakulty UK prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr.

Jednotlivé prezentace otevřete po kliknutí na konkrétní příspěvek:

Formativní hodnocení – zkušenosti ze zahraničí (Dr. Martin Roman, zakladatel projektu Čtení pomáhá)

Školní úspěšnost všech žáků (PhDr. Hana Košťálová, odborná vedoucí projektu Pomáháme školám k úspěchu)

Techniky formativního hodnocení na základních a středních školách (Mgr. Petr Albrecht, Senior Teacher, Nový PORG)

Výsledky výzkumu zavádění formativního hodnocení (PhDr. Karel Starý, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK)

Rozvíjení klíčové kompetence k učení (Ing. Karolina Duschinská, Ph.D., Katedra pedagogiky PedF UK)

Testování úspěšnosti žáků (PhDr. Martin Chvál, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK)

Praktická ukázka hodnocení na malotřídní škole (Mgr. Miloš Novotný, ředitel ZŠ Nemyčeves)

 • 1.jpeg
 • 2.png
 • 31.JPG
 • 4.JPG
 • 51.JPG
 • 6.JPG
 • 71.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG